All Posts

kendrick-fernandez-Nn3LYKu1fUY-unsplash

Could Long-Term Care Home Managers Receive Criminal Charges

Two long-term care home staff face criminal charges in the U.S. for their pandemic response and although the same could happen in Canada, lawyers say proposed Criminal Code changes could make a bigger difference in holding managers accountable.   Over 2,000 residents have died from COVID-19 during the pandemic in Ontario alone, and long-term care deaths […]

kilarov-zaneit--pyAqezoOn0-unsplash

5 Ways TikTok Can Help Your Law Firm

Štandardný úsek Lorem Ipsum, používaný od 16. storočia, je pre zaujímavosť uvedený nižšie. Odseky 1.10.32 a 1.10.33 z “De finibus bonorum et malorum” od Cicera tu sú tiež uvedené v ich presnom pôvodnom tvare, doplnené anglickými verziami z roku 1914, v preklade H. Rackhama.

lisa-therese-ZYUfnilDZEI-unsplash

Ways TikTok Can Help Your Law Firm

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru […]